Bentuklah Keluarga dengan Asas Agama

Sunday, November 7, 2010


Keluarga merupakan asas paling penting dalam mata rantai hidup bermasyarakat. Pastikan keluarga yang dibentuk diasaskan dengan ciri-ciri agama yang kukuh, akhlak yang baik dan juga faktor luaran seperti salasilah keluarga, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan juga budaya. Sekiranya asas yang dibina tidak kukuh, berkemungkinan keluarga tersebut akan pincang dan goyah. Bagai membina sebuah bangunan, sekiranya asas bangunan tersebut tidak kukuh atau barangan yang digunakan tidak berkualiti, pasti bangunan tersebut akan rosak dan seterusnya roboh menyembah bumi.

0 comments:

Post a Comment